Nieuwe locatie verenigingsavonden m.i.v. november 2018

 

Door ontstane meningsverschillen tussen zaalbeheerder Lamain en het Bestuur van de Vogelvriend, welke niet oplosbaar bleken te zijn, heeft het bestuur besloten de verenigingsavonden te verplaatsen naar de kleine zaal van de Eextahal te Scheemda.

 

Tijdens de verenigingsavond van donderdag 8 november a.s. zal het bestuur hierover nader tekst en uitleg geven.

 

Het Bestuur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aan alles komt een einde:

 

Scheemda, februari 2018

 

Na 37 jaar als actief bestuurder van onze vereniging, kwam voor mij het moment van stoppen als bestuurder van onze club, tijdens de A.L.V. van februari jl.  De voornaamste reden, het al ca. 12 niet meer actief bezig zijn met het houden van vogels. Hierdoor verdwijnt de animo enigszins en verlies je ook de motivatie voor 100% inzet en aandacht voor de functie als voorzitter.

Toch wil ik niet nalaten te zeggen dat het voor mij prachtige jaren zijn geweest en ik er trots op ben, zovele jaren met plezier deel uit heb mogen maken van het bestuur, van onze bloeiende vogelvereniging. Ik wil dan ook al onze leden, mede bestuursleden, Districtsbestuurders, Hoofdbestuur N.B.v.V. alle sponsoren bedanken voor de altijd goede manier van samenwerking.

 

Ik wens "de Vogelvriend" al het goede toe in de toekomst en het nieuwe bestuur heel veel succes.

 

Theo van der Deen

Oud Voorzitter.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 22 april 2016.

 

Tijdens onze laatste verenigingsavond van het seizoen werd aan een aantal leden van onze vereniging door districtsvoorzitter Jan Perdon een speldje uitgereikt.

Dit voor het 25 - 40 - of 50 jarig lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers N.B.v.V