Lidmaatschap:

 

Lidmaatschap van onze vereniging, per 01-01-2022 inclusief de afdracht voor de bond:

Seniorleden betalen per verenigingsjaar:   € 32,00

Jeugdleden betalen per verenigingsjaar:    € 10,00    (tem 16 jaar)

 sub- of gastleden. per verenigingsjaar  :    € 10,00

Voor opgave lidmaatschap kunt u het formulier downloaden !!

 

Aanvraag Lidmaatschap Vogelvriend
Excel – 23,4 KB 8 downloads

* KLIK op bovenstaande Download om formulier downloaden.

* Na dowloaden ziet u het aanvraagformulier.

* Vul de gegevens in en sla dit op in uw documenten.

* Vervolgens opgeslagen bestand verzenden

* Klik op LOGO, vul uw bericht in voeg uw ingevuld document als bijlage toe en klik op verzenden !