Wie zijn wij ?

 

Wij zijn vogelvereniging "DE VOGELVRIEND" gevestigd te Winschoten en opgericht op     27 januari 1957.

Onze leden houden zich in hoofdzaak bezig met het houden en kweken van kooi- en volièrevogels. We zijn een zeer enthousiaste club ca.100 leden die veel plezier beleven aan deze schitterende hobby.

 

Onze vereniging is aangesloten bij de N.B.v.V. (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) en is onderdeel van het district Groningen. Verder staan wij als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Elk jaar organiseren we vele activiteiten. Zo verzorgen we  verenigingsavonden voor onze leden en overige belangstellenden. Organiseren we jaarlijks 5 grote vogelbeurzen in Scheemda, tijdens het winterseizoen en als klapstuk onze jaarlijkse afdelingstentoonstelling. Ook doen vele leden van onze vereniging mee aan de districts-tentoonstelling van de provincie Groningen, enkelen doen tevens mee aan het Nederlands-kampioenschap van de N.B.v.V.

 

Met een lidmaatschap van onze vereniging, bent u verzekerd van de juiste begeleiding en advisering betreffende uw hobby. We helpen u graag op weg bij de bouw van uw volière, de aanschaf van kweekvogels en begeleiding tijdens de kweek. Tijdens onze clubavonden kunt u veel kennis van zaken opdoen, van onze gerenommeerde en ervaren sprekers. 8 keer per verenigingsjaar ontvangt u onze nieuwsbrief. Tevens elke maand het kleurrijke maandblad ONZE VOGELS, uitgegeven door de N.B.v.V. Via onze vereniging kunt u met een eigen uniek kweeknr. ringen bestellen voor uw te kweken vogels.

 

Jeugd: Het is algemeen bekend, dat onze jeugd het houden en kweken van vogels niet zo meer ziet zitten. Toch willen we niet nalaten de jeugd te inspireren met vogels te beginnen, een geweldige en leerzame hobby, waarbij wij ze graag begeleiden en opnemen in onze vereniging. 

 

Wij zijn binnen de provincie Groningen de grootste vogelvereniging, met zeer ervaren vogelkwekers. Aan kennis van zaken ontbreekt het bij ons dan ook niet.

Indien u overweegt vogels te gaan houden en hierover graag meer zou willen weten, dan kunt u altijd geheel vrijblijvend contact opnemen met ons bestuur. Ook bestaat de mogelijkheid geheel vrijblijvend een bezoek te brengen aan onze zeer leerzame verenigingsavonden. Onder het genot van een kopje koffie wisselen we graag met u van gedachten.

 

Namens de leden en bestuur,

De Voorzitter